Новини:

„ЩАСТЛИВЦИТЕ - НЕЙЧЕВИ” СД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-2.095-6461 по проект „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки”. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските микро, малки и средни предприятия, засегнати от наложените временни
противоепидемични мерки със Заповеди с №№ РД-01-626/27.10.2020 г., РД-01-
655/13.11.2020 г., РД-01-677/25.11.2020 г. и РД-01-718/18.12.2020 г. на
министъра на здравеопазването (ЗМЗ), за справяне с последиците от
пандемията COVID-19.
Обща стойност: 466,37 лв., от които 396,41 лв. европейско и 69,96 лв. национално съфинансиране. Проектът стартира на 26.03.2021 г. и е с продължителност 3 месеца.

Защо да изберете нас?

- Високо качество

- Перфектна организация

- Конкурентни цени

Собствени екскурзионни програми…

за да усетите различното пътуване с грижа за всеки детайл

Индивидуални туристически пакети по Ваша заявка...

за да се съобразим изцяло с Вашите желания

Културен туризъм...

за да преоткрием историческото и културно наследство

Поклоннически туризъм...

за да се докоснем до светините на православието

Автобусни програми...

защото сме гъвкави и не искаме да пропуснем нищо по маршрута

Самолетни програми...

за да стигнем бързо до мечтаната цел и да изживеем една безгрижна ваканция