Новини:

„ЩАСТЛИВЦИТЕ - НЕЙЧЕВИ” СД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-2.073-7824-C01 по проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”. Договорът е по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” и е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места. Обща стойност: 4750 лв., от които 4037.50 лв. европейско и 712.50 лв. национално съфинансиране. Проектът стартира на 08.02.2021 г. и е с продължителност 3 месеца.

Защо да изберете нас?

- Високо качество

- Перфектна организация

- Конкурентни цени

Собствени екскурзионни програми…

за да усетите различното пътуване с грижа за всеки детайл

Индивидуални туристически пакети по Ваша заявка...

за да се съобразим изцяло с Вашите желания

Културен туризъм...

за да преоткрием историческото и културно наследство

Поклоннически туризъм...

за да се докоснем до светините на православието

Автобусни програми...

защото сме гъвкави и не искаме да пропуснем нищо по маршрута

Самолетни програми...

за да стигнем бързо до мечтаната цел и да изживеем една безгрижна ваканция